A can Teixidor tanquem per vacances del 19 d'agost   al dilluns 7 de setembre (ambdós inclosos)